Teknoloji

Teknoloji, petrolün ve gazın güvenli bir şekilde aranması ve çıkarılmasından alternatif enerjiye, dijitalden düşük karbonlu yakıt ve ürünlere kadar yaptığımız tüm işlerin her zaman bir parçası olmuştur

Petrol ve doğal gaz konusunda zengin bir mirasa ve derin teknik uzmanlığa sahibiz; bu kapsamda Arama ve Sondaj konusunda sismik görüntüleme ve gelişmiş petrol işleme teknikleri, İşleme ve Satış konusunda gelişmiş yakıtlar, madeni yağlar ve petrokimyasallara yönelik süreçlerin yanı sıra alternatif enerji olanaklarımız da mevcuttur.

Bu teknik bilgi birikimini, önde gelen akademik kurumlar ve dış ortaklarla kurduğumuz uzun soluklu stratejik işbirlikleriyle birleştiriyoruz.

İklim değişiminin kaçınılmazlığının farkındayız ve çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz - bu maksatla, operasyonlarımızın enerji verimliliğini arttırma, portföyümüzü daha düşük karbon seçenekleriyle değiştirme ve enerji gelişimine yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz.

Bu çalışmalara örnek olarak; rüzgar ve şeker kamışı etanol işlemlerimizin iyileştirilmesi ve İşleme ve Satış kapsamındaki ürünlerimizin yenilenebilir içeriğinin geliştirilmesi gösterilebilir.

Biyo-ürünler, dijital, gelişmiş mobilite, karbon yönetiminin yanı sıra güç ve depolama konularına yönelik kurum içi araştırmalarla ve kurumsal girişimlerle, düşük karbonlu yeni fırsatlar yaratıyoruz.

Ancak, teknoloji esasen korozyon yönetimi ve tespit / kontrol alanındaki gelişmelerden sensörlere, veri analitiği, uyarı sistemleri ve robotik sistemlere kadar bir numaralı önceliğimiz olan emniyet konusuna destek vermektedir.

Kısacası, teknoloji, BP'nin her alanında mevcuttur.Araştırma ve Ortaklıklar

Dünya genelinde 12 noktaya yayılmış olan kapsamlı kurumsal araştırma imkanlarımız,kurum dışı yabancı işbirlikleri ile daha da güçlenmektedir.Bu sayede, inovatif akademik programlarla desteklenen bilimsel ve mühendislik uzmanlığı, modelleme ve deneysel olanaklar gibi çeşitli alanlarda uzmanlık elde edilmektedir.

2012 yılında 100 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan dünyanın önde gelen dört üniversitesinin ve BP'nin petrol ve gaz konusundaki uzmanlığının buluştuğu BP Uluslararası İleri Malzemeler Merkerzi (BP-ICAM) önemli araştırma merkezlerimizden biridir.Dijital Yenilikler

Son derece geniş bir operasyon ağına sahip küresel bir enerji kuruluşu olarak inovatif teknolojik gelişmeleri hızla değişen sektörümüzün yönlendirilmesinde kullanmaktayız. Yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip eden teknoloji ekibimiz, bu gelişmelere uygun aksiyonlar almakta ve kurum içi ve harici ağlarla iş birliği yaparak enerji üretimi ve dağıtımına olan talebi etkileyebilecek teknolojik gelişmeleri değerlendirmektedir.

Dijital teknoloji alanındaki gelişmelerin kayda değer etkisinin farkındayız ve bunu grup stratejimizin merkezinde tutuyoruz. Dijital inovasyon organizasyonumuzun (DIO) şu anki odağında bilişsel hesaplama, gelişmiş dağıtık veri tabanı teknolojileri (blok zinciri dahil) ve robot sistemler yer almaktadır.


Sondaj ve Üretim

Sismik görüntüleme, gelişmiş petrol işleme, dijital teknolojiler ve geleneksel olmayan gaz gelişimleri gibi pek çok alanda sektöre yön vermekteyiz.

ISS® ve WOLFSPAR® gibi teknolojilerin ve Houston'daki yüksek performanslı bilgi işlem merkezimiz gibi olanakların geliştirilmesine yatırım yaptık, bu nedenledir ki; sismik görüntüleme konusunda sektörün lideri konumundayız.

A.B.D.'nin Lower 48 olarak bilinen coğrafi bölgesindeki konumumuzu güçlendirerek ve Umman ve Çin gibi bölgelerdeki küresel portföyümüzü genişleterek, geleneksel olmayan gaz gelişimlerinde de lider bir konum elde etmekteyiz.İşleme ve Satış

Teknoloji, İşleme ve Satış alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin özünü oluşturmaktadır. Dönüşüm verimliliğini artıran ve emisyonları azaltan teknolojiler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Rafinerileri ve kimyasal tesislerinde BP, işletme bütünlüğünü artıran, dönüşüm verimliliğini yükselten ve emisyonları azaltan teknolojiler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Bilim insanlarımız ve teknoloji uzmanlarımız da, şirketin rafineri, teknoloji ve mühendislik alanlarında yüksek kaliteli, enerji tasarruflu yakıtlar ve yağlar üretmesine ve formüle edilmiş ürünler ve petrokimyasallar geliştirmesine yardımcı olmaktadır.Alternatif Enerji

Biyoyakıtlar, güneş, rüzgar enerjisi ve biyoelektrik alanındaki mevcut operasyonlarımızda, inovatif teknolojiden faydalanarak kendimizi geliştiriyoruz ve yenileniyoruz.

Brezilya'daki biyoyakıt işletmemiz için, teknoloji sayesinde hızlı bir şekilde 'akıllı' çiftliklere - sürücüsüz araçlara, hassas arazi ve mahsul yönetimini arttırıcı büyük verilere ve daha geniş süreç otomasyonuna geçiş yapabilmekteyiz.